DOMAŠÍN

Historie

První písemná zmínka o novém Domašíně pochází až z roku 1352, v té době to bylo prosperující a čilé středověké městečko. Do roku 1420 nejsou o Domašíně prakticky žádné písemné zprávy, protože všechny tehdejší písemnosti byli uloženy v Louňovickém klášteře (pod který obec spadala), který byl vypálen během husitského hnutí.

Dalším mezníkem pro vývoj Domašína byla bitva u Muhlberku roku 1547, ve které německý císař porazil sasského kurfirsta a za podpory španělských vojsk se dostal přes Litoměřice do Prahy. Táboru, který stál v té době na straně stavovského spolku byla vyměřena veliká pokuta a byly mu odebrány nejen statky, ale i obce dříve spadající pod Louňovický klášter.

Majetek a statky byly prodány Janu z Perštejna, který zdejšímu okolí vládl necelý rok a roku 1548 podstoupil všechny statky Kryštofu Skuhrovskému ze Skuhrova. Další ránou pro obec byl velký požár téhož roku v den výročního trhu. Domašín utrpěl nejen velkou škodu, ale přišel i o veškerá privilegia až do roku 1550, kdy byl opět vydán rozsudek, který potvrzoval výhradní právo Domašína na trhy pořádané v tuto dobu. Roku 1556 Kryštov Skuhrovský zemřel a více než polovina jeho majetku, včetně Domašína připadla jeho synovi Smilovi Skuhrovskému ze Skuhrova, který nechal v obci kompletně přestavět velkou část zdejšího kostela.

Dalším majitelem statků se roku 1601 stává Jan Vostrovec z Královic, tehdy byl i pánem vlašimským, tak se Domašín oficiálně spojuje s přilehlým městem.V Domašíně byla v té době velká bída, ta se ještě prohloubila po povstání roku 1618. Dalším krutým obdobím pro obyvatele byla třicetiletá válka, po porážce císařských vojsk Švédy v březnu 1645 (v bitvě u Jankova) začali Švédové plenit celé okolí Prahy, včetně Domašína a okolních vesnic. Obrovská tragédie přišla s velkými požáry v letech 1800 a 1801, kdy prakticky celé městečko lehlo popelem.

domasin-mapy_Stránka_2

Mapa Domašína z roku 1841

domasin-mapy_Stránka_1

MAPA DOMAŠÍNA DLE F.A.SLAVÍKA SE JMÉNY STAV 1667, 1789

Mapa části Domašína tak, jak ji zaznamenal F. A. Slavík v rukopisu své knihy Dějiny městečka Domašína. Obsahuje i jména majitelů domů ve stavu v letech 1667 a 1789.

Facebook Comments