DOMAŠÍN

Fakta

Domašín leží ve středočeském kraji, konkrétně v okrese Benešov a spadá pod vlašimský Městský úřad. Zeměpisné souřadnice jsou 49° 40’ 29*’ severní šířky a 32° 30’ 30” východní délky. Leží v nadmořské výšce 375 metrů nad mořem a je geologickou součástí Vlašimské pahorkatiny. Na západní straně je Domašín obklopen lesy s nejvyšším vrcholem blízkého okolí, Kalamajkou. Dříve stála na Kalamajce dokonce i rozhledna, ale nebyla příliš bezpečně umístěna, což byl nakonec i hlavní důvod jejího zbourání. Název Domašín je pravděpodobně odvozen od jména možného zakladatele Domašy.

První oficiální sčítání obyvatel katastrální obce Domašín je datováno na rok 1713, kdy bylo napočítáno celkem 270 obyvatel. Další sčítání lidu se odehrálo až v roce 1843 a došlo k výsledku 1093 obyvatel. O vývoji v dalších letech máme k dispozici podrobnou tabulku:

ROKU V DOMAŠÍNĚ (KATOLÍKŮ-ŽIDŮ) LHOTA   HRAZENÁ ZNOSÍM POLÁNKA V CELE OSADĚ KATOLÍKŮ
1860 1032 – 37 148 135 92 1407
1861 1149 – 22 154 138 95 1536
1862 1161 – 23 152 129 89 1531
1863 1176 – 22 153 131 94 1554
1864 1177 – 21 151 138 96 1562
1865 1184 – 15 164 130 97 1575
1866 1160 – 19 148 111 89 1508
1867 1123 – 12 137 112 99 1471
1868 1125 – 12 140 114 94 1473

Jak je z této tabulky jasně vidět, v Domašíně v šedesátých letech minulého století velmi rychle ubývalo židovského obyvatelstva. Zatímco ještě v roce 1860 jich bylo 37, tak o osm let později jich zbyla již jen třetina. Další zajímavé údaje o počtu obyvatel pocházejí z roku 1930, kdy měl Domašín přesně 1 000 obyvatel, z nichž jeden byl německé národnosti. Po druhé sv. válce, přesněji roku 1947, měl Domašín již jen 859 obyvatel a jejich počet se s přibývajícími léty neustále snižuje. Při sčítání lidu v roce 1991 bydlelo v Domašíně již pouze 575 lidí.

Facebook Comments