DOMAŠÍN

Zápisy ze schůzí Osadního výboru Domašín k organizaci akce Sraz rodáků

Během posledních několika týdnů proběhlo několik schůzí Osadního výboru Domašín, které se týkaly převážně organizace nadcházejího Srazu rodáků 27. 10. 2018. Zápisy ze schůzí proto zveřejňujeme najednou:

Zápis ze schůze OV Domašín ze dne 27.9. 2018

Přítomni: J. Bursík, E. Lupačová, J. Smetanová, F. Slavík, O. Rataj, Říha J., Z. Toula
Omluveni: J. Procházka, J. Bach, M. Bach

 • OV se seznámil s průběhem příprav Adventního jarmarku, který je připravován na 8. 12. 2018
 • Sraz rodáků a oslavy 100. výročí republiky
  • OV prodiskutoval organizační záležitosti celé akce
  • OV projednal seznam osob zodpovědných za jednotlivé spolky
  • OV dořešil umístění jednotlivých výstav a aktivit spolků
  • OV se seznámil s možností úklidu školy a venkovního prostranství, úklid školy by mohl proběhnout v sobotu 6. 10. 2018.
  • Dále byla probrána nákladová část akce
  • Pokládání věnců ve Vlašimi proběhne 26. 10. a v Domašíně proběhne při akci Sraz Domašínských rodáků a oslavy výročí republiky 27. 10. 2018.
  • Zahájení akce proběhne ve 13:00 hodin před Radnicí.

Zápis z místního šetření OV Domašín ze dne 3. 9. 2018

Přítomni: J. Bursík, E. Lupačová, J. Smetanová, F. Slavík, O. Rataj, J. Bach, M. Bach, Z.           Toula, J. Procházka, J. Říha

Hosté: L. Jeništa, K. Kroupa

 • OV Domašín se setkal při místním šetření s panem starostou města Mgr. Luďkem Jeništou a místostarostou Karlem Kroupou
 • Cílem místního šetření bylo upřesnění a dojednání všech nutných záležitostí ohledně akce Srazu rodáků a 100. výročí republiky.
 • Sokolská lípa bude vysazena v západní části zelené plochy náměstí.
 • Další věci ohledně sokolské lípy má dále plně v kompetenci T.J. Sokol Domašín
 • Odkaz na bývalého starostu Domašína Františka Sklenáře bude umístěn jako součást nově opravené památní desky z druhé sv. války na pomníku padlých.
  Náklady na renovaci desky a další práce spojené s pomníkem budou hrazeny z obecních prostředků.
 • Vyčištění a úklid okolí pomníku padlých bude realizován T.S. Vlašim.
 • Pokládání věnců jakožto pietní akt k založení ČSR proběhne v Domašíně tedy jako součást akce Srazu rodáků a 100. výročí republiky v sobotu 27.10. 2018.

Zápis ze schůze OV Domašín ze dne 31. 7. 2018

Přítomni: J. Bursík, E. Lupačová, J. Smetanová, F. Slavík, O. Rataj, J. Bach, M. Bach, Z. Toula
Omluveni: J. Procházka, J. Říha

 • OV schválil zápis z minulé schůze z 26. 6. 2018
 • Sraz rodáků a oslavy 100. výročí republiky
  • OV prodiskutoval organizační záležitosti celé akce
  • Průvod, příp. vysazení sokolské lípy bude doplněno vystoupením vlašimských mažoretek. Při průvodu, vysazení sokolské lípy a při pietním aktu zahraje kapela Sebranka.
  • Nápis u sokolské lípy by měla hradit Sokolská župa blanická.
  • U pomníku padlých by mělo dojít k výměně vlajkového stožáru.
  • OV se dohodl, že bude zažádáno o krajskou dotaci na akci Sraz rodáků a oslavy 100. výročí republiky.
  • Akce se zúčastní také M.S. Hory Domašín a také Český svaz včelařů z Domašína.
  • OV podá Radě města Oznámení o konání srazu rodáků a oslavy výročí 100. republiky
  • OV podá Radě města žádost o souhlas se záměrem umístění pamětní desky F. Sklenáře
  • SDH Domašín podá Radě města žádost o poskytnutí příspěvku na organizaci akce Sraz domašínských rodáků a oslavy 100. výročí republiky.
  • T.J. Sokol Domašín podá Radě města žádost o souhlas se záměrem vysazení sokolské lípy na náměstí v Domašíně.
Facebook Comments