DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 14. 2. 2018

Přítomni: J. Bursík, J. Smetanová, Z. Toula, E. Lupačová, J. Říha, J. Bach, M. Bach, O. Rataj, F. Slavík

Omluveni: J. Procházka

 • Osadní výbor schválil zápis z minulé schůze z 15. 12. 2017
 • Informace o bodech z předchozího zápisu schůze OV
  • Vyčištění škarpy u cesty naproti hřbitovu: OV nemá informace o žádné činnosti TS Vlašim ve věci této připomínky
  • Odstraňování starých a neaktuálních jízdních řádů z autobusových zastávek: staré jízdní řády byly z autobusových zastávek odstraněny
  • Prořez stromů u cyklostezek: Údržbu porostů kolem cyklostezek objednává město Vlašim od společnosti DOT Servis, s.r.o. Poslední objednávka viz web Hlidacsmluv.cz
  • Odstranění pařezů u hřiště – aktuálně probíhá vykácení dalších topolů nad hřištěm. Kácení provádí ZO ČSOP Vlašim na základě veřejné zakázky. Odstranění pařezů frézováním by bylo příliš nákladné. OV Domašín zkusí navrhnout jiné řešení jejich odstranění. V dalším období bude probíhat kácení také stejně starého porostu topolů za Statkem směrem na „Starý Domašín“.
  • Informace o plánovaných údržbách dřevin v KÚ Domašín na základě výše zmíněné veřejné zakázky – viz příloha č. 1 zápisu.
  • Cesta u Domu včelařů – O zprůchodnění cesty u Domu včelařů pro kočáry apod. se bude dále jednat.
 • Žádost o vyjádření Osadního výboru Domašín k žádosti o koupi části pozemku p. č. 2176 v k. ú. Domašín. Jedná se o část o výměře cca 32 m2 (varianta č. 1 dle zákresu) nebo o část o výměře cca 16 m2 (varianta č. 2 dle zákresu). OV s prodejem části pozemku v tuto chvíli nesouhlasí z důvodu dalšího nejasného využití budovy a pozemků bývalé školy.
 • Pokračování revitalizace náměstí – OV adresuje Radě města Vlašimi dva dopisy. První se týká žádosti o zdravotní a výchovný prořez lip na náměstí. Druhý se týká pokračování revitalizace náměstí v roce 2018. Viz přílohy 2 a 3 zápisu.
 • Podněty od občanů
  • Žádost o vybudování původně plánovaného podélného parkování v dolní části náměstí č. 2023/1 – OV tento návrh podporuje a připraví v tomto smyslu žádost směrem k Radě města Vlašimi.
  • Černá skládka u rybníka „Brabčák“ – skládka se stále rozrůstá. OV již na tuto situaci několikrát upozorňoval (viz předchozí zápisy), ale neobdržel žádnou relevantní odpověď. OV připraví novou výzvu.
 • Víceúčelové hřiště v Domašíně
  • V návrhu rozpočtu města Vlašim pro rok 2018 se počítá s vybudováním víceúčelového hřiště. Rozpočet stavby je naplánován na 925 tisíc korun.
  • Bude vybudováno hřiště v oficiálních rozměrech pro tenis, basketbal, volejbal a nohejbal. Hřiště bude připraveno i na malý fotbal. Povrch: umělý trávník.
  • K zahájení vybudování hřiště je třeba provést prořezávku porostu na místě a poražení dvou stromů. Prořezávku provedou členové SDH Domašín a po ní bude vyhlášena obecní brigáda na úklid a odvoz. Informace o brigádě budou zveřejněny na webových stránkách domasin.net.
 • Setkání rodáků a oslavy 100 let založení republiky
  • OV Domašín uspořádá u příležitosti výročí 100 let založení republiky akci „Setkání rodáků“. Akce se odehraje v sobotu 27. října 2018.
  • Pozvánky na Setkání rodáků budou distribuovány mezi občany Domašína, kteří následně pozvou své známé a příbuzné, kteří v Domašíně vyrůstali nebo zde dlouho žili.
  • Více informací o akci bude zveřejněno na stránkách domasin.net v nejbližších týdnech.

Příloha č.1: Mapa porostů na území Domašína, které jsou ošetřovány ZO ČSOP Vlašim (PNG)

Příloha č.2: Žádost o kvalifikované ošetření lip (PDF)

Příloha č.3: Revitalizace zelené části náměstí v Domašíně (PDF)

 

Facebook Comments