DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 31. 1. 2019

Přítomni: J. Bursík, J. Smetanová, F. Slavík, J. Procházka, J. Bach, M. Bach, Z. Toula, O. Rataj, E. Lupačová, J. Říha, M. Crhán

 • OV Domašín zvolil následující funkce na nové období:
  •  Bursík Jan – předseda OV Domašín
  •  Zdeněk Toula – místopředseda OV Domašín
 • OV předá Radě města nový rozpočet na realizaci cest v zelené části náměstí. Plné znění návrhu viz příloha I tohoto zápisu.
 • OV se seznámil s plánem veřejné sbírky na opravu veřejně přístupné části fasády tvrze, kterou organizuje o. s. Rytíři sv. Jakuba.
 • OV nesouhlasí s odprodejem rybníka „U kravína“ a přilehlých pozemků fyzické osobě. Jako jeden z důvodů nesouhlasu uvádí využivání rybníka a jeho okolí občany Domašína a pořádání různých společenských akcí typu Pálení čarodějnic nebo Dětský den apod.
 • OV se seznámil s plánem opravy komunikace č. 112 z BN do Vlašimi. Zatím nejsou k dispozici žádné informace o zahájení stavby a realizaci objížděk.
  • OV tímto navrhuje, aby při této stavební akci byla zahájena také realizace opravy chodníku od v současnosti opravovaného mostu u kostela až na konec Domašína směrem na BN. Tato část chodníku je již ve velmi špatném stavu.
  • Další žádosti ohledně chodníků budou součástí následujících zasedání OV Domašín. Jedná se především o problematiku zrušeného přechodu pro chodce u zastávky U transformátoru, špatně schůdnou pěšinu u Včelařského domu a o nebezpečný pohyb chodců v Bruku.
 • OV se seznámil s přípravou opravy restaurace Na Radnici. Oprava bude zahájena na jaře, termín dokončení bude záviset na zachovalosti stávajících prvků střechy.
 • OV se bude dále zabývat vybudováním zázemí u víceúčelového hřiště Na mlýně. OV na svou příští schůzi pozve starostu a místostarostu města a připraví návrh dovybudování zázemí.
 • OV vyzývá občany Domašína, aby navrhli budoucí využití staré školy. Tyto pokud možno reálné návrhy mohou občané Domašína předat buď prostřednictvím kteréhokoli ze členů OV Domašín a nebo přímo na město Vlašim.

Příloha 1: Nabídkový rozpočet na realizaci cest pro pěší na náměstí
Příloha 2: Návrh na realizaci investic v Domašíně na rok 2019

Facebook Comments