DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 30. 1. 2020

Přítomni: J. Bursík, E. Lupačová, J. Smetanová, F. Slavík, J. Říha, J. Bach, M. Bach, Z. Toula, M. Crhán

Omluveni: J. Procházka, O. Rataj

 • OV schválil zápis z minulé schůze ze 17. 12. 2019
 • OV schválil znění žádosti o údržbu a opravu prvků cyklostezky podané k radě města Vlašim.
 • OV schválil znění žádosti o řešení stavu dopravní bezpečnosti v Domašíně podané k radě města Vlašim.
 • OV schválil znění žádosti o řešení výtržnosti a poškozování cizí věci podané k radě města Vlašim.
 • OV odložil podání žádosti o vybudování nové pěší cesty k cyklostezce na dobu po místním šetření.
 • OV bere na vědomí žádost J. B. o koupi pozemku p.č. 2059/1 v k.ú. Domašín. OV o této záležitosti nehlasoval s ohledem na to, že autor žádosti je členem OV.
 • OV schválil návrhy investic na rok 2020. Tyto návrhy zohledňují návrhy občanů Domašína a mají přispět k dalšímu rozvoji obce. OV žádá radu a zastupitelstvo města Vlašimi o zařazení těchto investic do rozpočtu města na rok 2020.
  • Oprava chodníku od nově zrekonstruovaného mostu směrem na Benešov a vybudování nového chodníku u Domu včelařů. Obě akce je možné spojit s plánovaným uzavřením silnice č. 112, které bude kvůli rekonstrukci provádět Středočeský kraj.
  • Oprava elektroinstalace, rekonstrukce venkovního posezení a nová fasáda budovy radnice v Domašíně
  • Vybudování přístřešku na dětském hřišti v Domašíně za finančního přispění zisku se Srazu rodáku – viz zápis ze schůze OV Domašín ze dne 15. 10. 2019.
  • Zlepšení občanské využitelnosti zelené části náměstí v Domašíně.
  • Zlepšení dopravní bezpečnosti v Domašíně – viz žádost podaná OV.
  • Údržba a oprava cyklostezky – viz žádost podaná OV.
  • Vybudování pěší cesty k cyklostezce, bude podána žádost s plánem.
  • Oprava a plán využití prostor staré školy, vč. elektroinstalace
 • OV se seznámil se změnou záměru vybudování zázemí u víceúčelového hřiště Na mlýně. OV navrhuje odložení této akce s ohledem na to, že nový záměr (umístění dočasné buňky, bez vybudování přívodu vody a elektřiny) nijak nerozšiřuje využitelnost hřiště.
 • Podněty od občanů:
  • Žádost o údržbu cesty kolem budov Statku Domašín a od Jafholzu směrem k velkému hřišti – T.S. Vlašim v uplynulých týdnech již tuto údržbu provedly.
Facebook Comments