DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 26. 9. 2017

Přítomni: J. Bursík, J. Smetanová, J. Procházka, J. Bach, M. Bach, Z. Toula, O. Rataj, F. Slavík,       E. Lupačová, J. Říha

Host: Martin Crhán

 • Osadní výbor schválil zápis z minulé schůze z 22. 6. 2017
 • Informace o bodech z předchozího zápisu schůze OV
  •  Veřejné osvětlení na Belvederu – Zbudování osvětlení bude zařazené do návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2018
  • Vybavení dětského hřiště u bývalé školy – Stará houpačka a skluzavka bude odstraněna z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Nákup a instalace nových herních prvků bude zařazena do návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2018
  • Označení obce Domašín od Znosimi – OV nezískal žádné vyjádření k tomuto námětu. Předseda OV sestaví a odešle žádost o vyjádření na Radu města Vlašim.
 • OV se seznámil s informacemi z Komise výstavby města Vlašim:
  • Důvod posunutí termínu uzavírky mezi Domašínem a Vlašimí je instalace 40 t zábradlí těžkou technikou. Další stavební práce zatím probíhají podle harmonogramu.
 • Víceúčelové hřiště „Na mlýně“
  • Členové OV změřili plochu a na místě je možné vybudovat klasické tenisové       hřiště o relativně správných rozměrech.
  • Schůzka se starostou zatím stále neproběhla. Zástupci OV se budou snažit           znovu domluvit setkání během zimy tak, aby se stavba mohla začít řešit               ihned na jaře příštího roku.
 • Revitalizace náměstí
  • J. Bursík seznámil členy OV s plánem na uspořádání brigády za účelem zlepšení stávajícího vzhledu náměstí. Plán také už předtím oznámil dopisem Radě města Vlašim, která jej 18.9. odsouhlasila. Viz. Přílohy zápisu. Celé téma vzhledu náměstí vychází z veřejné schůze s občany konané 3.3. 2016.
  • Předběžný návrh na úpravy náměstí zpracoval Martin Crhán, který jej jako host schůze přednesl členům OV:
   • V listopadu letošního roku – vysázení okrasných cibulovin do travního porostu kolem stávajících lip. Tyto cibuloviny na počátku jara vzejdou a svými květy vytvoří kolem lip dočasný záhon.
   • Vybudování cest dle návrhu pana architekta Hořejšího s navazující výsadbou okrasných keřů mezi cestami.
  • První část brigády (výsadba cibulovin) bude uspořádána 4. 11. 2017. Termín bude oznámen na stránkách www.domasin.net a na vývěsce na náměstí.
  • OV připraví do konce tohoto roku návrh rozpočtu na realizaci druhé části úprav. U ní už bude nutné řešit některé práce s místními firmami, případně TS Vlašim.
 • Podněty od občanů
  • OV obdržel prostřednictvím webu domasin.net zprávu pana Vlastimila Pírka. Celou zprávu i odpověď na ní zveřejňujeme v příloze zápisu.

Příloha č.1: Žádost o souhlas s dokončením zeleně na náměstí v Domašíně z 24. 8. 2017 (PDF)

Příloha č.2: Výpis usnesení Rady města Vlašimi č. 15 ze dne 4. 9. 2017 (PDF)

Příloha č.3: Technický návrh a rozpočet ze 17. 9. 2017 (PDF)

Příloha č.4: Výpis usnesení Rady města Vlašimi č. 16 ze dne 18. 9. 2017 (PDF)

Příloha č.5: Odpověď na podnět pana V. Pírka (PDF)

Facebook Comments