DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 26. 6. 2018

Přítomni: J. Bursík, E. Lupačová, J. Smetanová, F. Slavík, O. Rataj, J. Říha, J. Bach, M. Bach, Z. Toula

Omluven: J. Procházka

 • OV schválil zápis z minulé schůze z 14.4. 2018
 • Informace o bodech z předchozího zápisu schůze OV
  • Nesouhlas s vybudováním paintballového hřiště: OV nemá k dispozici žádné další vyjádření k dané věci. Rada města vzala zápis z minulé schůze OV a tím i nesouhlas s vybudování hřiště na vědomí.
  • Dětské hřiště u školy: Byly nainstalovány nové prvky, houpačky a skluzavka. Vše funguje bez problémů. Chystá se ještě houpačka pro nejmenší děti.
  • Výsadba tisů u pomníčku: naplánována na září 2018.
  • Duby kolem Domašína: Duby tvoří historicky přirozené kosterní aleje v krajině Podblanicka, v současnosti jsou i do budoucnosti budou vysazovány také jiné druhy dřevin vč. ovocných stromů.
 • OV nesouhlasí s návrhem směny lesních pozemků mezi městem Vlašim a panem Baborem J., jejíž součástí měl být podle návrhu i pozemek 1984/101 v katastrálním území Domašín.
 • Informace z komise výstavby
  • Uzavírka komunikace na Znosim, která právě probíhá, bude zakončena vybudováním nové silnice v aktuální šířce. OV žádá, aby se při rekonstrukci myslelo na řádné dosypání a uhutnění krajnic.
  • Mostek u hřbitova ve Vlašimi by měl být dokončen na přelomu července/srpna.
  • Město Vlašim zatím nemá od Středočeského kraje žádné informace o zahájení rekonstrukce mostu „u Klápů“. Stále nebyla podepsána smlouva mezi krajem a firmou, která vyhrála výběrové řízení na přelomu roku. Vzhledem k havarijnímu stavu mostu je ale nutné s rekonstrukcí začít co nejdříve, jinak hrozí jeho úplné uzavření.
 • Hřiště na mlýně
  • Práce úspěšně pokračují, nyní se čeká na přípravu povrchu hřiště.
  • Předání stavby je naplánováno na konec srpna.
  • Pařezy u silnice byly odfrézovány.
 • Adventní trhy/adventní sobota
  • Rytíři sv. Jakuba, o.s. plánují na letošní rok na sobotu 8.12. tradiční adventní trhy
  • S organizací letos pomohou SDH Domašín a T.J. Sokol Domašín
  • OV vyzývá občany Domašína a okolí, kteří chtějí pomoci s prodejem ve stáncích a organizací, ať kontaktují členy sdružení Rytíři sv. Jakuba nebo vedení SDH Domašín.
 • Sraz rodáků
  • OV schválil vzhled pozvánek.
  • Ke konci července 2018 budou roznášeny pozvánky a pohlednice do všech domů v Domašíně.
  • OV zajistí obnovení pomníku obětí světových válek a žádá v tomto směru o spolupráci i město Vlašim.
  • OV zajistí obnovení stožáru na státní vlajku.
  • OV požádá prostřednictvím T.J. Sokol Domašín či SDH Domašín o finanční podporu na organizaci akce Středočeský kraj a město Vlašim.
  • OV zajistí výrobu pamětní desky bývalému starostovi Domašína Františku Sklenářovi, která bude odhalena během akce 27.10. 2018.
  • OV schválil předběžný program akce v této podobě:
   • 13.00 – 13.15 Zahájení na náměstí
   • 13.30 – 14.15 Mše svatá v kostele sv. Jakuba
   • 13.00 – 17.30 Výstava ve škole
   • 13.00 – 17.30 Otevřená hasičárna (výstava fotek a kronik)
   • 13.00 – 17.30 Otevřená sokolovna (výstava fotek)
   • 13.00 – 16.00 Přednáška o historii Domašína (sokolovna)
   • 13.30 – 17.30 Zasazení sokolské lípy, dětský lampionový průvod, kladení
   • 19.00 Společenský večer (sokolovna)
  • OV schválil doprovodný program akce v této podobě:
   • Vystoupení skupiny Náhodná setkání
   • Projížďky Domašínem a okolím
   • Pohledy na Domašín z dronu
   • Možnost letu (s úhradou nákladů) nad Domašínem
  • Všechny informace o akci budou nejpozději na konci července 2018 k dispozici na stránce domasin.net/strazrodaku a na Facebooku.
Facebook Comments