DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 25. 6. 2019

Přítomni: J. Bursík, E. Lupačová, J. Smetanová, O. Rataj, F. Slavík, J. Říha, J. Bach, M. Bach, Z. Toula

Omluveni: J. Procházka, M. Crhán

 • OV schválil zápis z minulé schůze z 2. 4. 2019
 • Využití výnosu ze Srazu rodáků
  • OV vybral z návrhů na využití peněz utržených z loňského Srazu rodáků. Utržených 26 000 korun bude použito na výstavbu pergoly a posezení na dětském hřišti u školy (vedle pískoviště), které poskytnou rodičům s dětmi dostatek stínu během využívání hřiště. OV nyní zpracuje návrh realizace a předloží jej Radě města Vlašim.
 • Zázemí u hřiště „Na mlýně“
  • Návrh J. Bacha na vybodování zázemí u hřiště „Na mlýně“ je z pohledu OV odpovídající původním představám o realizaci.
  • Předseda a místopředseda OV pozvou starostu města Mgr. Luďka Jeništu k diskusi o návrhu na místě, součástí tohoto setkání bude i místní šetření ohledně cest na náměstí.
 • Stromy u fotbalového hřiště
  • Pařezy po pokácených topolech byly odfrézovány
  • I přes informace z ČSOP Vlašim byly u hřiště nově vysazeny duby namísto původně slíbených olší
 • Ostatní informace
  • Budova radnice má hotovou střechu, řeší se její izolace
  • Radnice – bude instalován plynový kotel
  • Naplánovaná rekonstrukce chodníku od mostu k Jafholzu – předseda OV Domašín požádal na schůzi Komise výstavby města Vlašim o vytvoření chodníku na druhé straně u Domu včelařů; OV dále žádá o obnovení přechodu u transformátoru
  • OV Domašín žádá o kooperaci města s investorem opravy komunikace č. 112, která se má konat v příštím roce, a to konkrétně o položení nízkohlukového asfaltu do intravilánu Domašína, hluk z projíždějících vozidel je poměrně značně neúnosný a tato technologie by problém vyřešila stejně jako v Divišovské ulici ve Vlašimi, která je přitom méně zatížena dopravou než je tomu již dlouhá desetiletí v Domašíně.
  • Značka začátku Domašína se přesune před Jafholz.
  • Město zkoumá možnost dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci budovy bývalé školy na byty.
  • Rekonstruované mosty by měly být otevřeny nejdéle začátkem srpna.
 • Podněty od občanů
  • Posekání trávy kolem cesty k letišti. Tato komunikace je objízdnou trasou pro občany Domašína, bohužel nejen je, a ani vysoký porost trávy ve škarpách tvoří potencionální nebezpečí srážky vozidel mezi sebou a nebo se vozidel se zvěří. Zvýšená péče na údržbu této lokality byla před uzavírkou Domašína přislíbena, ale nebyla splněna.
  • Osvětlení na podchod pod mostem „u Klápů“ – OV navrhuje umístit na most dvouramennou lampu, která by kromě silnice osvětlila i ústí podchodu.
  • OV Domašín žádá, aby po ukončení stavby mostů a souvisejících objízdných tras bylo provedeno čištění celého Domašína zametacím vozem.
Facebook Comments