DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 2. 4. 2019

Přítomni: J. Bursík, E. Lupačová, J. Smetanová, O. Rataj, M. Crhán, J. Procházka, J. Říha, J. Bach, M. Bach, Z. Toula

Omluven: F. Slavík

 • OV schválil zápis z minulé schůze z 31. 1. 2019
 • Složení OV bylo schváleno Zastupitelstvem Města Vlašim.
  • Nový člen: Martin Crhán
  • Předseda: Jan Bursík
  • Místopředseda: Zdeněk Toula
 • OV podal k Radě Města Vlašim návrhy na investice v roce 2019:
  • Stromy na fotbalovém hřišti – Proběhla schůzka J. Bursíka a Z. Touly se zástupci ČSOP Vlašim – podle domluvy dojde k odfrézování pařezů starých topolů a k výsadbě nových stromů – olší.
  • Oprava budovy Radnice – momentálně byly zahájeny práce na nové střeše. OV navrhuje do dalších plánů zahrnout opravu fasády a prostoru venkovního sezení.
  • Cesty na náměstí – OV předal městu návrh rozpočtu realizace cest na náměstí
  • Zázemí u víceúčelového hřiště – OV připraví návrh a probere jej na terénním šetření se starostou města Luďkem Jeništou
  • Chodníky na obou stranách silnice na Benešov – OV navrhuje rekonstrukci stávajícího chodníku po pravé straně směrem na Benešov a vybudování nového chodníku kolem Domu včelařů.
 • OV se seznámil s aktuálním stavem stavby mostů v Domašíně
  • března 2019 skončila technologická přestávka, práce ale zatím nepokračují.
  • Na základě trvání technologické přestávky je aktuální termín dokončení stavby stanoven na polovinu července 2019.
  • Firma Geosan by měla podepsat se Středočeským krajem dodatek ke smlouvě, který mění cenu za dílo na 15 101 099 Kč. Firma nyní požádá zadavatele o prodloužení termínu o počet dnů, který uplynul mezi podepsáním dodatku a ukončením technologické přestávky.
   • Pozn. 1: Podle vyjádření pana Davida Petržílka, vedoucího oddělení pozemních komunikací a dopravní infrastruktury Středočeského kraje, o které požádal OV Domašín prostřednictvím předsedy, mělo k podpisu druhého dodatku dojít koncem týdne začínajícího 1. dubnem. Tzn. případná žádost firmy Geosan by měla žádat o prodloužení stavby cca o 1 kalendářní měsíc.
   • Pozn. 2: Středočeský kraj jako zadavatel nemusí žádost o prodloužení termínu uznat jako adekvátní a může firmu Geosan pokutovat. O tomto zatím nebylo rozhodnuto.
  • Pokud nebude rekonstrukce mostu a mostku u Domašínské brány dokončena do termínu plánované uzavírky mezi Znosimí a Vlašimí, nebude tato komunikace uzavřena.
  • Celé vyjádření pana Petržílka je součástí přílohy 1 tohoto zápisu.
 • Členové OV byli vyzváni, aby do příští schůze OV přišli s návrhy na investování výnosu z prodeje občerstvení na Srazu rodáků z loňského roku.

Příloha 1: Vyjádření pana Davida Petržílka

Na okraj zápisu: Po uskutečnění schůze získal OV zápis ze zatím posledního kontrolního dne (3. dubna 2019) stavby opravy mostu v Domašíně – ke stažení ve formátu PDF. Zápis tedy ještě nemůže reflektovat některé zprávy z vyjádření pana Petržílka a přikládáme jej zde jen pro informaci občanů. Kontrolní dny probíhají každých 14 dnů. 

Facebook Comments