DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 18. 10. 2016

Přítomni: J. Bursík, E. Lupačová, J. Smetanová, F. Slavík, J. Procházka, J. Říha, J. Bach, M. Bach,  Z. Toula, O. Rataj

 1. OV schválil zápis z minulé schůze z 23. 6. 2016
 2. OV souhlasí s pronájmem části pozemku 2047/6 o výměře cca 249 m2 v k. ú. Domašín.
 3. OV souhlasí se záměrem koupě vytěženého lesního pozemku p.č. 1984/95 o výměře 5755 m2 v k. ú. Domašín městem Vlašim za nabídnutou kupní cenu 5 Kč/m2 od společnosti L&T Lesy s.r.o.
 4. OV se seznámil s vyjádřením starosty města Vlašim k dotazům týkajících se nového označení nainstalovaného při vjezdu do Domašína (cedule Vlašim – Domašín). Vyjádření je součástí zápisu ze schůze (viz příloha).
 5. OV opakovaně požaduje po radě města Vlašim co nejrychlejší řešení dopravní situace vozovky před hostincem „Na Radnici“ formou instalace zpomalovacích retardérů.
 6. OV žádá město Vlašim o informování o důležitých změnách plánovaných na území Domašína s časovým předstihem kvůli informovanosti občanů. Jako příklad dává instalaci vjezdových tabulí do obce nebo informace o zahájení rekonstrukce části náměstí, o kterých nebyl OV dopředu informován.
 7. OV navrhuje zahrnout do investičního plánu na rok 2017 následující stavby.
  1. víceúčelové hřiště v Domašíně
  2. vybudování chodníku u „Domu včelařů“
  3. dokončení revitalizace náměstí v Domašíně
  4. vybudování izolace západní strany garáže hasičské zbrojnice SDH Domašín
  5. rekonstrukce střechy sokolovny TJ Sokol Domašín
  6. rekonstrukce pozemní komunikace Domašín – Znosim
 8. Podněty od občanů (a stav minulých podnětů)
  1. Stížnost na stav stezky vedoucí po stráni vedle silnice na Vlašim – OV navrhuje řešení problému v rámci návrhu investic pro rok 2017.
  2. Dopravní značení a osvětlení u bytovek – situaci řeší TS Vlašim, kvůli nejasné situaci s vlastnictvím pozemků se řešení odkládá.
  3. Chybějící osvětlení ulice na „Belvedéru“ p. č. 1571/1, mezi domy č. p. 173, č.p. 227 a č.p. 237 – OV žádá o řešení absence veřejného osvětlení.
  4. Likvidace pařezů po topolech u fotbalového hřiště – bude vyřešeno po konci zákonem stanoveného vegetačního klidu.
  5. Zrušený přechod pro chodce u zastávky „U transformátoru“ – OV žádá město Vlašim, aby se zasadilo o zpětné navrácení přechodu pro chodce na toto místo vzhledem k bezpečnosti častého pohybu chodců v této lokalitě.
  6. Sekání plevelného porostu mezi hasičskou zbrojnicí a Radnicí – OV žádá město Vlašim, aby zajistilo dohodu o údržbě této oblasti, pozemek p. č. 2152 vlastní firma ČEZ Distribuce.

 

Příloha 1: Vyjádření starosty města Vlašim k označení Vlašim – Domašín

Osadnímu výboru Domašín

Vážení,

Domašín není samostatná obec se svým obecním úřadem, ale přidružená obec k městu Vlašim. Takovéto obce lze podle vyhlášky označovat  buď samostatným názvem  nebo názvem s městem (obcí), ke kterému  je obec samosprávně připojena.

Město Vlašim přistoupilo k výrobě a instalaci nových cedulí, které mají za úkol nahradit cedule staré, vlivem času zničené a zároveň hezčím způsobem přivítat a motivovat naše návštěvníky. Cedule byla opět instalována na místo příjezdu do Domašína. A nyní nastala situace, kdy vítáme motoristy ve Vlašimi, ale s označením pouze obce Domašín, což, jak jistě uznáte, nemá logiku. Domašín má zároveň, na rozdíl od ostatních přidružených obcí,  jednu specifikaci – mezi ním a Vlašimí neexistuje žádná stavební proluka, Vlašim a Domašín tvoří prakticky jedno celistvé zastavěné území, do jehož vnitřních částí se vítací cedule prostě nehodí a neumisťují.  Proto jsme přistoupili k možné variantě dvojího označení a chtěli jsme tím jasně a srozumitelně říci – ano, motoristé, vjíždíte do Vlašimi, ale nejprve do její přidružené obce Domašín. Já doufám, že jsme hrdost Domašíňáků nijak neranili. Jsme rádi, že Domašín je  prakticky nedílnou součástí našeho města a  podle toho k Vaší obci také přistupujeme, o čemž svědčí mimo jiné různé financování akcí, příspěvky organizacím i masivní investice v posledních letech. Vůbec nám nejde o zvýrazňování nebo nadřazování Vlašimi, protože Domašín byl, je a vždy bude důležitou součástí našeho domovského města a my jsme za to rádi.

Mgr. Luděk Jeništa

P.S. Mimochodem, pokud bychom v přepočtu na obyvatele stejné finance jako v Domašíně měli investovat přímo ve Vlašimi, šlo by o více než 3 miliardy korun, což je částka zcela mimo realitu, takže je jasné, že Vás fakt máme rádi!!!!

Facebook Comments

Napsat komentář