DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 17. 12. 2019

Přítomni: J. Bursík, J. Smetanová, E. Lupačová, F. Slavík, J. Procházka, J. Říha, J. Bach, Z. Toula, O. Rataj

Omluveni: M. Bach, M. Crhán

 • OV schválil zápis z minulé schůze z 15. 10. 2019
 • OV obdržel žádost od Majetkového odboru MěÚ ve věci pronájmu restaurace Na Radnici panem F. H.  OV s tímto záměrem souhlasí.
 • OV upozorňuje občany na možnost pronájmu restaurace Domašínská brána
 • OV projednal realizované akce v roce 2019
  • Oprava střechy a topení vč. plynoměru budovy radnice
  • Výsadba stromořadí a úprava terénu u velkého hřiště
  • Výsadba stromořadí za Statkem
  • Výměna nemocných stromů na náměstí
  • Místní šetření ohledně budoucího stavu zelené části náměstí a zázemí pro sportovce u víceúčelového hřiště Na mlýně
 • OV projednal návrh realizací na rok 2020
  • Oprava chodníku od nově zrekonstruovaného mostu směrem na Benešov
  • Vybudování nového chodníku u Domu včelařů, obě akce jsou závislé na opravě komunikace č. 112, jakožto krajské akce.
  • Oprava elektroinstalace, zbourání a rekonstrukce venkovního sezení a nová fasáda na budově radnice
  • Oprava cesty k velkému hřišti, od Jafholzu i od hřbitova
  • Vybudování pergolového přístřešku na dětském hřišti za finančního přispění zisku ze Srazu rodáků, viz zápis ze schůze OV Domašín ze dne 15. 10. 2019
  • Zkulturnění a zlepšení využitelnosti zelené části náměstí, další jednání
  • Vybudování zázemí u hřiště Na mlýně, další jednání
  • Případná oprava a větší využití prostor staré školy
  • Oprava map a cedulí na cyklostezce, bude zpracována zvláštní žádost na Radu města
  • Údržba cyklostezky z hlediska neúměrného rozšiřování větví stromů a cesty na okolní pozemky, bude zpracována zvláštní žádost na Radu města
  • Cesta pro pěší k Hlinum – bude zpracována zvláštní žádost a návrh na Radu města v kooperaci s ČSOP Vlašim
  • Zlepšení dopravní bezpečnosti a hygieny v Domašíně, bude zpracována zvláštní žádost na Radu města
 • Další informace
  • V pondělí 16. 12. 2019 byla opět zprovozněna komunikace mezi Vlašimí a Polánkou.
  • OV byl seznámen o stavu probíhající kontroly opravené zdi a chodníku mezi Domašínem a Vlašimí, kontrola probíhá bez výrazných problémů.
  • Na jaře roku 2020 by měla započít oprava komunikace č. 112 mezi Struhařovem a Čechticemi, podle dostupných informací by neměla být oprava posloupná, ale na přeskáčku, jedná se o krajskou akci.
 • Podněty od občanů
  • OV se seznámil s podstatou nového značení komunikací plnými čárami, které by mělo přispět k vyšší bezpečnosti v obci. Jedná se o podélnou čáru souvislou, jíž je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, ale při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležící mimo pozemní komunikaci se přejíždět může. OV tímto reaguje na časté dotazy občanů.
  • OV byl seznámen se sporem mezi panem L. P. a panem S. H. s tím, že je to jejich soukromá věc, která je v současné době v řešení. OV tímto znovu podotýká, že je pouze poradním a z hlediska svých členů dobrovolným orgánem Rady města Vlašimi.
  • OV opakovaně žádá občany Domašína o zachování pořádku kolem popelnic na tříděný odpad, v zájmu nás všech. Zároveň OV upozorňuje na výrazný nešvar, který tkví v návštěvě těchto nádob osobami bydlícími mimo Domašín, které především plastovým odpadem přeplňují tyto popelnice. T.S. Vlašim žádáme o stejné dodržování pořádku při vyprazdňování nádob na tříděný odpad.
Facebook Comments