DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 15. 10. 2019

Přítomni: J. Bursík, J. Smetanová, F. Slavík, J. Procházka, J. Říha, J. Bach, M. Bach, Z. Toula, O. Rataj, M. Crhán

Omluveni: E. Lupačová

 • OV schválil zápis z minulé schůze z 25. 6. 2019

 • OV schválil zápis z místního šetření se starostou města Vlašim z 11. 9. 2019

 

 • Realizace přístřešku na dětském hřišti
  • Ve spolupráci s městem Vlašim vznikne přístřešek a posezení pro rodiče na dětském hřišti u školy.
  • Na realizaci bude věnován výdělek z loňského Dne rodáků ve výši 28 000 Kč. Zbylé prostředky uhradí město Vlašim
  • Termín realizace: duben-květen 2020

 

 • Stav výstavby zázemí u hřiště „Na mlýně“
  • Po domluvě se starostou a místostarostou města Vlašim na místním šetření vznikne zázemí (nářaďovna, venkovní posezení), vč. občanské vybavenosti – tedy přívodu elektřiny a odpadů
  • Nyní bude probíhat zkoumání možností provedení stavby a shánění potřebných povolení

 

 • Další informace
  • Oprava silnice 112 mezi Struhařovem a Domašínem proběhne pravděpodobně v příštím roce 2020; v rámci oprav by mělo dojít ke stavbě/opravě chodníků v Domašíně
  • Dojde k rozšíření varovného a informačního zařízení obce (neboli místního rozhlasu) po celé Vlašimi a okolních obcích, vč. Domašína, realizace je naplánována na r. 2020
  • V budově radnice dojde v příštím roce k zateplení střechy, možné rekonstrukci elektřiny vč. světel, fasády a terasy

 

 • Nová koncepce zelené části náměstí
  • Zpracuje M. Crhán, příp. ve spolupráci s dalšími odborníky
  • Návrhy: příčná cesta, křoviny oddělující park od silnice, umístění kašny, umístění stálého jehličnanu (možnost využití jako vánočního stromu), lavička

 

 • Podněty od občanů
  • Neuspokojivý stav dopravní bezpečnosti v Domašíně
   • OV znovu navrhuje otevřít řešení problému s nedostatkem přechodů pro chodce, v celém Domašíně je pouze jeden přechod pro chodce, a to u ostrůvku na náměstí.
   • OV navrhuje umístění úsekových radarů na silnici č. 112 s tím, že po celé délce Domašína dochází k velmi častému porušování nejvyšší povolené rychlosti.
  • OV podotýká a informuje Radu města, že nově umístěná knihovnička na náměstí plně a bez problémů naplňuje svoji funkci.
  • OV žádá město Vlašim o informace a případnou diskusi ohledně změn v územním plánu v katastru Domašín, mimo jiné také s ohledem na negativní bilanci vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu.
  • OV upozorňuje na potenciální i nové faktické rušení nočního klidu, výtržnictví a vůbec porušování veřejného pořádku hlavně v oblasti náměstí v Domašíně o víkendových nocích. Doporučujeme proto vyšší aktivitu nočních hlídek Městské policie příp. i Policie ČR.
Facebook Comments