DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 12. 4. 2018

Přítomni: J. Bursík, J. Smetanová, J. Bach, M. Bach, F. Slavík, Z. Toula, O. Rataj, E. Lupačová, J. Říha

Omluveni: J. Procházka

 • Osadní výbor schválil zápis z minulé schůze ze 14. 2. 2018
 • Informace o bodech z předchozího zápisu schůze OV
  • Černá skládka u rybníka „Brabčák“: Pracovníci TS Vlašim na místo nainstalovali nové výstražné cedule. Zvažuje se umístění foto pastí.
  • Vyčištění škarpy u cesty naproti hřbitovu: Čištění bylo zahájeno a bude dokončeno během několika dnů.
  • Odstranění pařezů u hřiště: OV nechal zpracovat kalkulaci na vyfrézování pařezů u hřiště – cena je odhadována na 18 tisíc korun. OV nicméně navrhuje jako aktuální prioritu odstranění pařezů u chystaného hřiště „Na mlýně“.
  • Podélné parkování v dolní části náměstí: OV zatím nemá nové informace k tomuto návrhu.
  • Oprava dětského hřiště u školy by měla proběhnout v následujících měsících.
 • Informace z komise výstavby
  • V rozpočtu města Vlašim na rok 2018 je zaneseno víceúčelové hřiště v Domašíně
  • V přípravě je velká oprava (nový asfaltový povrch) silnice č. 112 z Benešova do Čechtic. V letošním roce se bude silnice upravovat u Struhařova, v roce příštím pak u Vlašimi.
  • Vodovod do Znosimi: Stavba je naplánována na květen/červen letošního roku. Poté bude opravena silnice mezi Domašínem a Znosimí. OV upozorňuje, že silnici je třeba vyasfaltovat v šířce, která bude dostačovat pro bezpečné míjení dvou osobních automobilů.
  • Nová střecha a fasáda budovy Radnice v Domašíně: Probíhá výběrové řízení na zhotovení oprav. Vyhodnocení nabídek proběhne 30. dubna 2018.
 • Víceúčelové hřiště na mlýně
  • Proběhly tři brigády (účast: 16, 14 a 16 občanů + členové SDH Domašín, kteří provedli kácení dřevin a dále zaměstnanci Statku Domašín, kteří provedli odvoz dřevin).
  • Menší kusy dřeva a větve budou spáleny při tradičním pálení čarodějnic
  • Větší kusy složené na Statku, v plánu je jejich použití při obecních akcích (dětské dny, pochody apod.)
  • Vyřezané kmeny jasanů a dvou olší: Připravíme na nařezání na fošny, které bude možné využít k výrobě laviček a dalších prvků k použití na hřišti, eventuálně na náměstí i jinde.
 • Návrh na využití velkého fotbalového hřiště na paintball
  • Návrh padl v e-mailu pana P.K. směrovanému panu starostovi Luďku Jeništovi
  • OV s tímto návrhem nesouhlasí a dále uvádí některé důvody nesouhlasu:
   • Bývalé fotbalové hřiště a jeho okolí je poslední rovnou, travnatou a dobře přístupnou plochou pro veřejnost v Domašíně.
   • Spolky zde dlouhodobě pracují na úpravě okolí, výřezu křovin, sekání trávy apod.
   • Jde o jediný přístup k cyklostezce z Domašína, který nevede po silnici s hustou dopravou.
   • SDH Domašín na hřišti pořádá pravidelný dětský den, pálení čarodějnic, tréninky a cvičení hasičského družstva a další akce.
   • Občané Domašína využívají hřiště a jeho okolí jako místo pro procházky, cvičení psů, v zimě pak děti k sáňkování (dojezd je na ploše hřiště).
   • Okolí hřiště využívá pro bezpečné procházky přírodou i MŠ Sedmikráska.
   • Do budoucna se plánuje využití hřiště jako plochy pro pouť, hřiště pro malý fotbal, pořádání hasičských soutěží, případně hudebního festivalu.
 • Dokončení revitalizace náměstí
  • OV oslovil domašínskou firmu ZEMPRA Hrdina s.r.o. se žádostí o kalkulaci prací a materiálu nutného k realizaci cest na náměstí podle návrhu arch. Hořejšího. Tento rozpočet ve výši cca 240 tisíc Kč byl předložen Radě města Vlašimi.
  • Rada města rozhodnutí o tomto návrhu odložila.
 • Sraz rodáků
  • Začala probíhat příprava náměstí: pokácení tújí u památníku padlých. Na místě budou vysazeny vysoké tisy.
  • Plánujeme vyčištění památníku, pročištění zámkové dlažby, revitalizaci písma a opravu spárování.
  • OV žádá město Vlašim, aby přidalo datum konání akce „Sraz rodáků v Domašíně a oslava 100. výročí republiky“ (27. 10. 2018) do kalendáře akcí oslav 700. let výročí Vlašimi a na stránky vlasimzije.cz.
  • OV připraví návrh programu a poté i pozvánky, plakáty a další materiály
  • Případný výtěžek z akce bude věnován na realizaci pamětní desky věnované bývalému starostovi Domašína Františku Sklenářovi, který během 2. světové války zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi.
  • OV přivítá návrhy na umístění sokolské lípy, kterou T.J. Sokol Domašín vysadí na náměstí u příležitosti 100. výročí založení republiky.
Facebook Comments