DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín (16. 2. 2016)

16. února proběhla pátá schůze Osadního výboru Domašín. Hlavním tématem byla veřejná schůze s občany Domašína, kterou chystají zástupci města Vlašim. Všechny zápisy z minulých schůzi jsou k dispozici na těchto stránkách pod záložkou „Osadní výbor“.

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 16. 2. 2016

Přítomni: J. Bursík, E. Lupačová, F. Slavík, J. Procházka, J. Říha, J. Bach, M. Bach, Z. Toula, O. Rataj Omluveni: J. Smetanová

Host: R. Vondráková

1) Osadní výbor byl informován o stavu provedení návrhů z minulých schůzí:

  • Veřejné osvětlení bytových domů „u školky“: Bylo schváleno, osvětlení provedou Technické služby Vlašim. V současné době jsou zpracovávány nutné podklady.
  • Víceúčelové hřiště „Na mlýně“: Návrh rozpočtu Města Vlašim na rok 2016 počítá s jeho vybudováním. Vyčleněná částka v rozpočtu činí 900 000 Kč.
  • Stav rekonstrukce starého mostu: Středočeský kraj nyní začíná připravovat projektovou dokumentaci. Stavba začne nejdříve v roce 2017.
  • Oprava zastávky U transformátoru: Opravu uskuteční Technické služby Vlašim na jaře 2016.
  • Topoly u hřiště: Kácení by mohlo začít v první polovině března 2016.
  • Voda ze starých studní: Probíhá jednání mezi TS Vlašim a VHS.

2) Osadní výbor byl Mgr. Renatou Vondrákovou informován o návrhu programu veřejné schůze Města Vlašim s občany, která je naplánována na 3. března 2016 od 17 hodin v domašínské sokolovně:

Cílem setkání bude vyslechnout názory obyvatel Domašína pro jeho další rozvoj a život v tomto sídle. Cílem setkání nebude naplánovat konkrétní aktivity. V návaznosti na toto setkání bude realizováno užší jednání nad řešením revitalizace náměstí. Setkání se bude zabývat pouze územím spadající do intravilánu a extravilánu Domašína (viz mapa).

 16.45-17.00 – Příchody účastníků, zápis do prezenční listiny

 17.00-17.15 – Uvítání účastníků zástupci města Vlašimi, starostou Mgr. Luďkem Jeništou a místostarostou Karlem Kroupou.

 17.15-17.30 – Prezentace závěrů dotazníkového šetření s důrazem na Domašín a informace o průběhu a způsobu zpracování Programu rozvoje města Vlašimi na roky 2015-2025 – Mgr. Renata Vondráková

 17.30-17.50 – Informace k již realizovaným úpravám náměstí v Domašíně – popis současného stavu + informace ke způsobu provedení realizovaných aktivit revitalizace od roku 2012 – Ing. arch. Ivan Hořejší

 17.50-18.30 – Sbírání problémů, návrhů řešení a pozitivních ohlasů formou práce s barevnými lístky a doplnění na nástěnky formou individuálních diskusí v kroužcích účastníků.

 18.30-19.30 – Moderovaná diskuse s účastníky se zápisem lístečků do nástěnek.

19.30-20.00 – Shrnutí výsledků

 20.00 – Ukončení

domašín_rv

Formulář k odeslání námětu nebo připomínky k Osadnímu výboru:

Facebook Comments

Napsat komentář