DOMAŠÍN

Z historie TJ Sokol Domašín

Tělocvičná jednota Domašín byla založena 5.prosince 1922. V jejím rámci postupně vznikaly oddíly ZRTV (základní a rekreační tělocvik), turistický oddíl, oddíl cyklistiky, kopané, stolního tenisu, ledního hokeje, florbalu a  také divadelní spolek. V roce 2016 evidujeme 181 členů naší jednoty. V historii TJ zaznamenáváme etapy úspěšné, méně úspěšné, ale i období, kdy veškerá činnost zcela pohasla.

Za nejvýznamnější lze považovat celkem tři etapy budování sportovních zařízení a v novodobých dějinách tři  význačná data.

Začátky

První historická  etapa zahrnuje léta 1924 – 1927, kdy byla vystavěna sokolovna. Při pozemkové reformě roku 1924 získala TJ část panských stájí, které přebudovala na sokolovnu. Ta byla slavnostně otevřena o 3 roky později, 20. srpna 1927.

foto SOKOL 021

Jedna z prvních fotografií sokolovny (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

Rekonstrukce dřívějších stájí přinesla jednotě na tehdejší dobu velké finanční zadlužení, ale cvičení „ve svém“ (do té doby se cvičilo v sále na radnici) a pořádání tělocvičných akademií, bylo radostné a stalo se hlavní náplní činnosti jednoty.

Nedílnou součástí aktivity TJ se stal ochotnický divadelní spolek. Jeho činnost a pořádání tanečních zábav byla, vedle členských příspěvků, hlavním finančním zdrojem pro nákup nezbytného vybavení a hlavně ke splácení dluhů. TJ se tak již od samého svého vzniku stala hlavní a po dlouhou dobu jedinou nositelkou společenské a kulturní činnosti v obci.

Obsazení českých zemí v r. 1939 znamenalo uzavření sokolovny a veškeré aktivity se přenesly ven do přírody. Vznikají oddíly kopané a ledního hokeje.

Válečná a poválečná léta

Druhá etapa probíhala v letech 1941 – 1942, to se budovalo fotbalové hřiště. Tehdejší obecní rada přidělila jednotě obecní pozemek pod cihelnou. Prostor byl sice dostatečně velký, ale s terénními zlomy vysokými až 2,5 metru. Tehdy začalo růst dílo, které nemá v minulosti jednoty obdoby.

S těmi nejprimitivnějšími nástroji jako lopata, krumpáč, kolečko a za občasného půjčení koňských potahů začaly zemní práce, při kterých bylo přemístěno tisíc metrů krychlových zeminy. Po úmorné celoroční dřině a práci po večerech bylo dílo dokončeno.

foto SOKOL 022

Stavba fotbalového hřiště v roce 1941 (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

Hřiště bylo na jaře roku 1942 slavnostně otevřeno a na zahajovací zápas byl pozván důstojný soupeř,nejlepší mužstvo okresu, SK Benešov. Nejtěsnější porážka 0:1 podnítila ještě větší iniciativu a nadšení hráčů. Ještě téhož roku hraje mužstvo o body a v soutěži se umísťuje v horní části tabulky.

Nejlepšího výsledku dosahuje v sezóně 1944/45, kdy do samého závěru bojuje o příčku nejvyšší. Naděje na vítězství však pohasly odchodem klíčových hráčů na vojnu, tehdy povinnou. Vzniklé mezery v sestavě se nepodařilo zacelit, a tak se mužstvo rozpadá. Tím také skončilo nejúspěšnější období domašínské kopané.

 

foto SOKOL 023

foto SOKOL 025

Fotbalové oddíly TJ Sokol Domašín (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

Snaha navázat na staré fotbalové tradice se objevila mezi příznivci několikrát, ale počáteční nadšení nemělo dlouhého trvání. V té době se stává centrem všech významnějších společenských, kulturních a sportovních akcí pro široké okolí Vlašim. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Začátkem 60. let končí svou činnost poslední sportovní oddíl naší TJ – oddíl stolního tenisu. Tím také umírá veškeré dění v obci. V této době dokonce slouží sál sokolovny pro výkup a skladování obilí.

Tento stav trval až do roku 1967, kdy vznik žákovského fotbalového družstva tehdy probudil ze spánku celou obec. Opravuje se sokolovna, odbor ZRTV obnovuje svou činnost a vzniká také mužstvo kopané dospělých. To během své tříleté existence bojovalo v B skupině 4. třídy. Nejlépe si vedlo v letech 1968-69, ale opakuje se situace z roku 1945 – odchodem hráčů na vojnu se po sezóně 1970-71 oddíl hráčů kopané rozpadá.

foto SOKOL 026

 Žákovský oddíl fotbalu, který svou činností v roce 1967 probudil jednotu ze spánku (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

Hokejový oddíl

Při hodnocení činnosti nelze nevzpomenout úspěšného působení oddílu ledního hokeje, který při naší TJ existoval v letech 1940-1945. Přestože popularita ledního hokeje byla na okrese veliká, do organizované soutěže se zapojilo jen několik mužstev. Největší překážkou pro většinu družstev bylo obstarání potřebné výstroje.

Sezóna 1942-43 přináší domašínskému hokeji nemalé úspěchy. Vítězství, někdy dokonce i dvojciferná, nad vlašimskými celky HC 2, APK a Podskalí již nepřekvapují. Není proto divu, že se funkcionáři i hráči rozhodli vyzvat slavný STOP Benešov. K zápasu došlo v polovině ledna 1943 v Benešově. Domácí zvítězili 8:2.

Vyvrcholením sezóny 1943-44 se stal turnaj v Benešově, jehož se  zúčastnilo 14 nejlepších mužstev z Benešovska, Vlašimi, Votic a Posázaví. Největším překvapením byl postup Sokola Domašín do finále. Náš tým nejprve porazil výběr vlašimských mužstev 2:1, Bystřici 4:0, Senohraby 5:2. Teprve ve finále mužstvo těsně podlehlo STOP Benešov 1:2.

foto SOKOL 024

Hokejový oddíl v letech 1941 – 1945 (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

Následující sezóna 1944-45 přinesla domašínskému hokeji nejvíce úspěchů. Postupně poráží vlašimské celky, pak Bystřici, Ledeč, Votice, Kácov, Dolní Kralovice. Špička oblasti si tentokrát dala sraz v Bystřici. Do turnaje měl opět dobrý vstup Sokol Domašín, který v úvodním utkání porazil favorita STOP Benešov 1:0. Po vítězství nad SK Střezimíř 3:2 se zdálo, že si Domašín odveze vavříny nejvyšší. Bleskový nástup v utkání se Sokolem Kosova Hora a stav ještě deset minut před koncem 4:0 měl potvrdit tyto naděje. Ale za zraněného brankáře začal chytat hráč, který se na ledovou plochu z brankářské klece díval poprvé v životě. Přes veškerou snahu jeho i kolektivu se vedení nepodařilo udržet a porážka 4:5 od nejslabšího celku odsunula mužstvo na 3. místo v turnaji.

S koncem války se hokejový oddíl rozpadá. Tak tedy skončila jedna hokejová generace, která dokázala utvořit jedinečný kolektiv, který se nezalekl zvučných jmen svých soupeřů a svou hrou umožnil sobě i několika stovkám diváků alespoň na chvíli zapomenout na hrůzy doby, ve které žili.

V současné době je obnovena činnost oddílu ledního hokeje TJ Sokol Domašín, který se zúčastnil turnaje neregistrovaných hokejistů AHL Vlašim a v sezóně 2014-15 druhý ročník tohoto turnaje vyhrál.

Rekonstrukce sokolovny

Třetí podstatnou etapou v historii TJ byla léta 1969 – 1978, kdy došlo k přestavbě a rekonstrukci sokolovny. Bylo odpracováno celkem 35 000 brigádnických hodin a vybudovalo se nové přísálí, sociální zařízení, rozšířil se sál, byla zrenovována kuchyň a šatna, provedla se rekonstrukce střechy.

foto SOKOL 029

Přestavba sokolovny v letech 1972 -1978 (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

Cvičení

Základem  TJ od jejího vzniku je oddíl ZRTV. Zahrnuje všechny  kategorie – předškoláky, rodiče s dětmi, žactvo, dorost, ženy a muže. Tímto oddílem byla sokolovna využívána po celou dobu činnosti téměř po všechny dny v týdnu. Cvičí se na nářadí – kruhy, bradla, hrazda, švédská bedna, kůň, velký stůl – a samozřejmě základní gymnastika na žíněnkách. Činnost oddílu závisela na kvalitě a trpělivosti cvičitelů. Zajistit cvičitele pro všechny věkové kategorie nebylo vždy jednoduché.

Válka znamenala pro oddíl nedobrovolnou přestávku . V roce 1945 se opět obnovila činnost, ale ne nadlouho. Po roce 1948 na dlouhou dobu činnost TJ zaniká. Až v roce 1967 se vytvořil nový výbor, který obnovil činnost jednoty, oddílu fotbalu a hlavně ZRTV, v němž se v podstatě cvičí dodnes.

foto SOKOL 035

Spartakiáda r. 1975 – muži (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

Vrchol činnosti oddílu ZRTV je ve veřejných cvičeních, a to především na župní akademii, dále na akademii TJ při valných hromadách, cvičí také na spartakiádách a na všesokolských sletech. IV. spartakiádu v roce 1975 nacvičují muži a rodiče s dětmi se závěrečným vystoupením na Strahově, V. spartakiádu v roce 1980 nacvičují muži, ženy a rodiče s dětmi a všechny skladby se zúčastnily závěrečného vystoupení na Strahově.

VI. spartakiádu roku 1985 nacvičují muži se závěrečným vystoupením na Strahově. Na VII. spartakiádu roku 1990 nacvičují muži a rodiče s dětmi, ale spartakiáda se z politických důvodů nekonala, proběhly pouze regionální cvičební srazy.

foto SOKOL 038

Spartakiáda r. 1985 – rodiče s dětmi (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

XII. Všesokolský slet roku 1994 nacvičují muži a  rodiče s dětmi se zúčastnili i posledního vystoupení na Strahově. V roce 1995 se muži zúčastnili plzeňských tělocvičných slavností k 50. výročí  ukončení II. světové války. XIII. Všesokolský slet roku 2000 nacvičují muži, rodiče s dětmi a účastní se závěrečného vystoupení na stadionu E. Rošického. Muži se zúčastnili plzeňských tělocvičných slavností k 55. výročí  konce II. světové války.

XIV. Všesokolský slet v roce 2006 nacvičují muži, rodiče s dětmi, ženy, mladší žákyně a opět se účastní závěrečného vystoupení na stadionu E. Rošického.

Fotografie0192

XV. Slet r. 2012 – ženy (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

XV. Všesokolský slet roku 2012 nacvičují muži, ženy, dorost, mladší žákyně, rodiče s dětmi, předškoláci. Tentokrát se zúčastní závěrečného vystoupení na fotbalovém stadionu Slavie v Edenu. Za naši TJ cvičí 90 cvičenců. V roce, kdy se koná slet, vystupují také na různých regionálních vystoupeních, např. v Českých Budějovicích, Voticích, Poděbradech, Liberci, Roudnici nad Labem.

Současnost

V současné době je činnost ZRTV doplněna o turistický oddíl. Ročně se pořádají dva pochody, a to jarní nebo zimní přírodou, účastní se až 130 členů. Dále se oddíl vydává na výstup na Blaník , pořádaný Župou Blanickou 28. října ke státnímu svátku vzniku republiky.

foto SOKOL 049

 Cyklistický oddíl (další fotografie z historie TJ Sokol Domašín)

Součástí ZRTV je i cyklistický oddíl, jehož členové v letních měsících vyjíždějí po okolí až na stokilometrové trasy. Dále naši cyklisté vyrážejí na Třeboňsko a jižní Moravu, někteří i do Francie.

Oddíl florbalu se zúčastňuje v okolí různých turnajů neregistrovaných hráčů.

Důležité datum v historii TJ  je 7. 1. 1990, kdy  TJ vystoupila z ČSTV a stala se jednou ze zakládajících jednot znovu obnovené České obce sokolské.

V roce 1996 odkoupila jednota za symbolickou 1 Kč od Městského úřadu Vlašim budovu sousedící se sokolovnou, tzv. Vackovo. Do budoucna se plánuje prodloužení budovy  sokolovny a na dvoře pak  vybudování víceúčelového hřiště.

A konečně datum 9. 11. 2002, které pro TJ znamená, že se stala součástí obnovené Sokolské župy blanické se sídlem ve Voticích.

Poděkování

Děkujeme všem členům, funkcionářům a příznivcům, kteří věnovali naší TJ svůj čas a kteří se nezištně a obětavě podíleli na rozvoji naší činnosti a nedali se odradit ani při neúspěších a dokázali překonávat překážky i v těžkých dobách.

S úctou vzpomínáme těch členů, kteří stáli u zrodu TJ, ale nemohou spolu s námi hodnotit výsledky téměř stoleté činnosti. To oni dokázali vybudovat v dobách nejtěžších základy, na nichž můžeme bez obav stavět. Čest jejich památce.

 Výbor TJ Sokol Domašín

Facebook Comments

Napsat komentář