DOMAŠÍN

Vyplňte anketu „Společenský život v Domašíně“

Jménem Terezy Benešové, studentky závěrečného ročníku České zemědělské univerzity v Praze bychom vás rádi poprosili o vyplnění dotazníku „Společenský život v Domašíně“. Dotazník je součástí diplomové práce a jeho výsledky budou využity jako podklad pro její vypracování. Následně budou předloženy i hlavním představitelům obce, takže je určitě zveřejníme i zde na webu. 

Vyplnění dotazníku je anonymní a zabere přibližně pět minut.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Děkujeme!

Facebook Comments