DOMAŠÍN

Mimořádná valná hromada TJ Sokol Domašín odmítla prodej nemovitosti

V pátek 26. června 2015 v 18.30 hod. byla do sokolovny svolána mimořádná valná hromada Tělocvičné jednoty Sokola Domašín. Hlavním bodem jednání bylo projednání a schválení návrhu k prodeji nemovitosti – části pozemku 1/7 a budovy bez čísla popisného, která je jeho součástí.

Po zahájení schůze a volbě komisí vysvětlil starosta TJ Sokol Domašín František Slavík všem přítomným historii vlastnictví daného pozemku i způsob, jakým jej TJ Sokol Domašín nabyla. Dále byla osvětlena situace z posledních let, kdy docházelo k soustavným jednáním s majitelem sousedního pozemku 1/6 panem Františkem Doubkem a posléze i s jeho právním zástupcem. Na základě těchto jednání byla sepsána kupní smlouva, která byla všem přítomným přečtena a po diskusi a doplňujících otázkách byla členská základna vyzvána k hlasování.

Z celkových 131 pozvaných členů se schůze zúčastnilo 54, z toho bylo 9 PRO a 45 PROTI návrhu prodeje. Nezdržel se nikdo. Schůze byla usnášení schopná podle stanov České obce sokolské.

11350402_1040562439295010_5345019007006305607_n

Facebook Comments

Napsat komentář