DOMAŠÍN

Termíny honů v v honitbě M.S. Hory Domašín ve vánočním období

Myslivecký spolek Hory Domašín tímto oznamuje termíny honů v oblasti honitby Hory Domašín:

26. 12. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin
4. 1. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin

 V těchto termínech prosíme o zvýšenou pozornost při procházkách lesem a nevenčení psů. Pokud je to možné, do lesů v těchto dnech vůbec nevycházejte.

Facebook Comments