DOMAŠÍN

Osadní výbor

Cesta na Znosim bude uzavřena do konce sprna

Cesta na Znosim bude uzavřena do konce sprna

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodl o povolení úplné uzavírky místní komunikace Domašín-Znosim. Důvodem je výstavba vodovodního přivaděče Vlašim – Domašín – Znosim prováděná společností VHST, s.r.o., Pavlov. Termín uzavírky byl stanoven od 15. 6. 2018 do 31. 8.…