DOMAŠÍN

Město Vlašim

Přihlášky do Osadního výboru Domašín

Přihlášky do Osadního výboru Domašín

Po komunálních volbách v říjnu 2018 a volbě Rady města Vlašimi a starosty přichází na řadu i složení Osadního výboru Domašín pro další funkční období (do dalších voleb). Do výboru se může přihlásit kterýkoliv občan Domašína starší 18 let. Jeho…

Cesta na Znosim bude uzavřena do konce sprna

Cesta na Znosim bude uzavřena do konce sprna

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodl o povolení úplné uzavírky místní komunikace Domašín-Znosim. Důvodem je výstavba vodovodního přivaděče Vlašim – Domašín – Znosim prováděná společností VHST, s.r.o., Pavlov. Termín uzavírky byl stanoven od 15. 6. 2018 do 31. 8.…