DOMAŠÍN

Přihlášky do Osadního výboru Domašín

Po komunálních volbách v říjnu 2018 a volbě Rady města Vlašimi a starosty přichází na řadu i složení Osadního výboru Domašín pro další funkční období (do dalších voleb). Do výboru se může přihlásit kterýkoliv občan Domašína starší 18 let. Jeho přihlášku pak bude schvalovat Zastupitelstvo města Vlašimi na svém zasedání 12. prosince. Do tohoto termínu je tedy nutné žádost podat.

Zájemci o členství v Osadním výboru se mohou přihlásit na sekreteriátu starosty města k rukám paní Matouškové. Přihláška by měla obsahovat údaje o zájemci a případně i oddůvodnění nominace.

Facebook Comments