DOMAŠÍN

Pozvánka SDH Domašín na výroční Valnou hromadu

Výbor SDH Domašín zve všechny členy sboru na výroční Valnou hromadu, která se koná v sobotu 25. listopadu od 19 hodin v hasičské zbrojnici SDH Domašín.

Program schůze

  1. Zahájení a uvítání hostů
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti sboru
  4. Zpráva revizní komise
  5. Diskuse
  6. Schválení plánu činnosti
  7. Usnesení
  8. Závěr

 

Po skončení programu schůze následuje volná zábava a promítání fotografií z historie sboru.

Facebook Comments