DOMAŠÍN

Pozvánka na veřejné setkání se zástupci města Vlašim

Společně s únorovým číslem Zpravodaje obdrželi občané Domašína pozvání k veřejnému setkání se zástupci města Vlašim, které je svoláno na čtvrtek 3. března od 17 hodin do domašínské sokolovny. Předmětem setkání bude připomínkování dokumentu „Program rozvoje města Vlašimi na období 2015-2025“. Níže najdete kompletní text pozvánky:

Vážení občané Domašína

v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo na přelomu roku 2014, jsme shromáždili i řadu podnětů, které se týkaly sídla Domašín.

V současné době město Vlašim zpracovává v návaznosti na dotazníkové šetření Program rozvoje MĚSTA VLAŠIMI na období 2015-2025. Ten by měl být do konce června 2016 předložen ke schválení zastupitelstvu města a dále tak bude představovat důležitý strategický dokument pro rozvoj města.

Rádi bychom Vás tedy pozvali na veřejné setkání, které se uskuteční

ve čtvrtek 3. března od 17 hodin v sále místní sokolovny.

Cílem našeho společného setkání bude diskuse nad podněty, které vzešly z dotazníkového šetření. Setkání je také možností sdělit další Vaše názory a náměty pro rozvoj Domašína odpovědným zástupcům města Vlašimi. Konkrétně se také budete moct vyjádřit k plánovanému dokončení revitalizace náměstí v Domašíně.

Těšíme se na setkání s Vámi. Z organizačních důvodů Vás prosíme, abyste svou plánovanou účast nahlásili nejdéle do pátku 26. 2. 2016 na email eva.lupacova@mesto-vlasim.cz, případně telefonicky na 734 417 752.

Za město Vlašim

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

Karel Kroupa, místostarosta

Facebook Comments

Napsat komentář