DOMAŠÍN

Osadní výbor

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.). Osadní výbor ale nedisponuje žádnými rozhodujícími pravomocemi.

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce. Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Osadní výbor Domašín

Předseda: Ing. Jan Bursík
Místopředseda: Zdeněk Toula
Členové: Jiří Bach, Martin Crhán, Eva Lupačová, Jaroslav Procházka, František Slavík, Jaroslava Smetanová, Martin Bach, Oldřich Rataj, Jaroslav Říha

Formulář k odeslání námětu nebo připomínky k Osadnímu výboru:

Zápisy ze schůzí Osadního výboru:

Facebook Comments