DOMAŠÍN

Informace o uzavírce silnice mezi Domašínem a Vlašimí

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal 4. května 2017 rozhodnutí ve věci úplné uzavírky silnice č. II/112 v úseku od Domašínské brány před budovu Diakonie ve Vlašimi.

Základní informace o uzavírce

Trvání uzavírky: 9. května 2017, 6:00 h – 16. září 2017, 18:00 h

Informace o objížďce

Obousměrná objížďka pro osobní automobily a autobusy povede ze silnice č. II/112 na silnici č. II/113 směr Radošovice, dále na silnici č. III/11213 do Domašína zpět na silnici č. II/112. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t není stanovena z důvodu rozmělnění dopravy.

Linková autobusová doprava

Linková autobusová doprava nebude obsluhovat autobusovou zastávku Vlašim, Domašín, brána. Autobusová zastávka Vlašim, Domašín, nám. bude obousměrně přemístěna na silnici č. III/11213.

Kompletní znění rozhodnutí o uzavírce ke stažení ve formátu PDF.

Facebook Comments