DOMAŠÍN

Informace o umístění velkoobjemových kontejnerů v Domašíně

Technické služby Vlašim zveřejnily rozpis rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro jarní úklid. U přistavených kontejnerů se nebude přijímat odpad naložený na vozíku za auto nebo v nákladním či zavazadlovém prostoru motorového vozidla – tyto odpady bude přijímat zdarma sběrný dvůr v TS vždy v níže uvedené soboty od 8.00 do 16.00 (včetně nebezpečného odpadu). 

Akce neplatí pro odpady vzniklé v rámci podnikatelské činnosti!

SOBOTA 13. DUBNA, 8.00-10.00
Pouze bioodpad – tráva, listí, větve, ovoce, zelenina.

Umístění kontejnerů: Domašín u rybníka Žižkáč, Domašín náměstí, Domašín u Domašínské brány

SOBOTA 4. KVĚTNA, 8.00-10.00
Pouze ostatní objemný odpad – nepatří sem např. autobaterie, zářivky, chemikálie, vyjeté oleje apod.)

Umístění kontejnerů: Domašín u rybníka Žižkáč, Domašín náměstí, Domašín u Domašínské brány

Facebook Comments