DOMAŠÍN

Informace o plánované uzavírce Polánka-Znosim a Znosim-Vlašim

V roce 2019 se v okolí Domašína otevřou další stavební práce, se kterými souvisejí další dopravní uzavírky, tentokrát silnice č.III/1257 (Polánka-Znosim). Uzavírka bude rozdělena do dvou etap, aby nekolidovala s opravou mostů v Domašíně.

Etapa A – v úseku od mostu ev.č. 1257-3 Polánka směrem do Znosimi ke křížení s místní komunikací na Domašín v termínu od 18.3.2019, 8:00 h do 31.7.2019, 18:00 h;

Etapa B – v úseku od křížení s místní komunikací na Domašín směrem do Vlašimi ke křížení se silnicí č. III/1256 v termínu od 20.7.2019, 8:00 h do 15.9.2019, 18:00 h.

 

Informace o linkové autobusové dopravě:

Linková autobusová doprava nebude obsluhovat autobusovou zastávku Vlašim, Vodárna; Vlašim, Polánka, náhradní zastávka je stanovena Vlašim, Polánka rozc.

Linka 200010 E10 Vlašim – Vlašim, Nesperská lhota bude jezdit po navržené objízdné trase jednosměrně: Vlašim – Hradiště – Polánka – Nesperská Lhota – Domašín – Vlašim.

Po dobu uzavírky budou zrušeny spoje č. 2, 7, 10.

Při etapě A bude autobusová zstávka Vlašim, Znosim obsluhována vybranými spoji linky 200011 (E11) Benešov – Chotýšany – Vlašim. Na lince 200011 bude vložena zastávka Vlašim, Znosim. Při etapě B nebude tato zastávka obsluhována a cestující využijí spojení s ČD.

Facebook Comments