DOMAŠÍN

Fotografie ze Srazu rodáků a oslav 100. výročí založení republiky

V sobotu 27. října proběhl v Domašíně historicky první sraz Domašínských rodáků a oslavy 100. výročí založení Československa. Akci podpořil Středočský kraj a Město Vlašim. Na místo dorazilo několik stovek lidí, kteří navštívili připravené výstavy a pokračovali do průvodu, který byl zakončen pietním aktem u památníku padlých. Sraz rodáků si můžete připomenout na následujících fotografiích od Jitky Hirst Klápové a Petra Hejného. Další fotky pak najdete na Facebooku – v galeriích od Honzy Bursíka a Města Vlašim.

Všem děkujeme za účast a za organizaci!

Zahájení Srazu rodáků proběhlo kvůli nepřízni počasí v sokolovně.

Hned na místě si tak návštěvníci mohli prohlédnout i výstavu fotek a dalších materiálů z historie i současnosti T.J. Sokol Domašín, kterou připravily Veronika a Jaroslava Smetanová.

U stojanů s fotkami bylo okamžitě plno.

V sokolovně bylo možné i zakoupit knihy vydané Městem Vlašim a upomínkové předměty spojené se Srazem rodáků – placky a kalendáře na rok 2019.

Akce pokračovala Mší svatou v kostele Sv. Jakuba

Členové SDH Domašín na mši

Mše v kostele sv. Jakuba Staršího

Po mši se vypravil průvod hasičů a sokolů na domašínský hřbitov.

Zde byl položen věnec na památku zemřelých Domašínských rodáků a obyvatel.

Po celý den se mohli návštěvníci akce svézt koňským spřežením, což ocenily hlavně děti.

V budově bývalé školy byla připravena výstava z historie školy a školky v Domašíně. Připravily ji Jiřina Bachová, Jana Palanská a Růžena Kolmanová.

Na místě si mohli dát zájemci kávu, čaj a ochutnat sladkosti, které napekli dobrovolníci a dobrovolnice z Domašína.

Domašín pohledem dětí z Mateřské školy Sedmikráska 🙂

Třída byla vybavena i historickým nábytkem.

Dalším bodem programu byla přednáška o Domašíně za 2. světové války od PhDr. Ivany Preislerové – autorky knihy Domašín v době občanské. Po přednášce následovala autogramiáda.

Paní doktorka prý tolik lidí na přednášce už dlouho neviděla.. 😉

A abychom nezapoměli – v budově školy připravili svou výstavu i včelaři, kteří zároveň věnovali na akci svou skvělou medovinu na zahřátí.

V garáži hasičské zbrojnice probíhala výstava techniky SDH Domašín.

V patře hasičárny pak byla rovněž připravena výstava fotek a historického i současného hasičského vybavení.

Přítomní mohli nahlédnout i do dobových kronik SDH Domašín.

V sokolovně připravili svou výstavu i myslivci.

A přivedli s sebou i drsné lovecké psy.

Po páté hodině odpolední bylo zahájeno slavnostní vysazení sokolské lípy na náměstí.

Vystoupení mažoretek doprovodila hudba kapely Sebranka.

Projev zde pronesli starosta T.J. Sokol Domašín František Slavík a starosta Župy Blanické Zdeněk Balík.

Samotné zasazení sokolské lípy.

Průvod se poté vydal k nově zrekonstruovanému památníku padlých.

Věnce na památník nesli sokolové i hasiči.

Věnec za Město Vlašim nesli starosta města Luděk Jeništa a místostarosta Karel Kroupa.

Další fotka z průvodu.

U památníku obětí 1. a 2. světové války promluvil starosta města Vlašim Luděk Jeništa.

Položení věnců u památníku padlých.

Na závěr pietního ceremoniálu byla za zvuku státní hymny vztyčena státní vlajka.

Památku padlých uctili sokolové.

I hasiči.

Na závěr průvodu se na kostele sv. Jakuba rozzářil historický znak Domašína.

Krátká testovací projekce proběhla i budovu staré tvrze.

Večer se Sraz rodáků přesunul do sokolovny, kde byl zakončen hudebním večerem a Domašínským kvízem o ceny.

Facebook Comments