DOMAŠÍN

Farnost

Historie

Domašínský kostel Sv. Jakuba Staršího spravuje Římskokatolická farnost ve Vlašimi. Kostel v nynější podobě pochází z části ze 14. století a z této doby se zachovalo goticky klenuté kněžiště, pravděpodobně také zdivo věže a lodi chrámu. Roku 1582 byla chrámová loď rozšířena k západní straně a při severozápadním rohu vystavěna okrouhlá vížka obsahující schodiště vedoucí na zpěvácký kůr a na půdu kostela. Presbytář uzavřený třemi boky má zevně v rozích opěrné pilíře, uvnitř pak žebrovou klenbu o dvou polích. K severnímu boku presbytáře přiléhá věž, v jejímž přízemí je sakristie klenutá křížovou klenbou bez žeber. Gotický oltář z roku 1897 zhotovený firmou Petra Bouška a synové v Sychrově u Turnova je ze smrkového dřeva a byl pořízen z větší části z výtěžku sbírek za 1224 zlatých. Uprostřed je socha sv. Jakuba, po stranách pak sochy sv. Vojtěcha a Prokopa.

Pravidelné bohoslužby

STŘEDA: 17:00
NEDĚLE: 8:00 (2. neděli v měsíci se zaměřením na děti)

každý 2. a 4. pátek v měsíci od 21 h adorace

Kontakt

Římskokatolická farnost Vlašim
Husovo náměstí 46, Vlašim, 258 01
e-mail: vlasim(tečka)fara(zavináč)seznam(tečka)cz
FARÁŘ: P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný (tel.: 602 10 47 47)
FARNÍ VIKÁŘ (KAPLAN): P. Vojtěch Smolka (tel.: 732 106 466)

Facebook Comments