DOMAŠÍN

Další uzavírka hlavní silnice přes Domašín začne 15. července. Potrvá do konce listopadu

Společně s odezněním hlavních opatření kolem koronaviru začal Středočeský kraj realizovat již dříve oznámenou opravu silnice 112, která samozřejmě zahrnuje i část procházející Domašínem. A to přesto, že silnice byla v posledních pěti letech uzavřena a opravována už několikrát. 

Momentálně je uzavřena část silnice od Bruku k mostu v Domašíně. Tato část měla být podle původních plánů hotova do konce července. Nyní je ale hlášeno zpoždění do konce srpna.

Nekomplikovanější část stavby ale začne 15. července 2020, kdy bude silnice uzavřena v oblasti od mostu u kostela až po vlašimskou křižovatku „U zrcadel“ (ulice Benešovská-Divišovská). Stavba je rozdělena do tří úseků a dvou etap, viz mapa:

Během první etapy (15. 7. – 31. 8.) budou uzavřeny úseky 1 a 3 – tedy od kostela na konec náměstí a od azylového domu na křižovatku Benešovská-Divišovská. Následně bude uzavřen úsek 2, a to až do konce stavby, tedy do konce listopadu.

Dojde k odstranění asfaltového souvrství komunikace, místy i k rekonstrukci aktivní zóny komunikace a následně bude probíhat zhotovení nového souvrství. Místy dojde k opravě některých obrub a zámkové dlažby na části chodníků.

Z těchto důvodů nebude ve vyznačeném úseku umožněn příjezd k dotčeným nemovitostem, přístup pro pěší bude zachován. K zamezení příjezdu k nemovitostem bude docházet dle postupu prací na stavbě.

Minimálně během první etapy bude uzavřen obchod Hruška a pobočka České pošty. Termín otevření bude oznámen později. Stejně tak, během první etapy nebudou do Domašína zajíždět žádné dálkové autobusy. MHD Vlašim bude fungovat nadále podle prázdninového jízdního řádu – otáčet se bude u hasičské zbrojnice.

Odvoz odpadu budou zajišťovat TS Vlašim v normálním režimu. Pokud by jejich vozům nebyl z důvodu stavby umožněn přístup na potřebná místa, bude odvoz řešen po individuální domluvě s majiteli domů.

Facebook Comments